Năm lợi ích mà tưới nhỏ giọt mang lại cho các loại cây trồng

Năm lợi ích mà tưới nhỏ giọt mang lại cho các loại cây trồng

TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ CHI PHÍ   

Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tránh mất nước do bay hơi, góp phần tối ưu hóa việc tưới và tiết kiệm năng lượng sử dụng.

GIẢM THIỂU CỎ DẠI

Khi tưới nhỏ giọt sẽ ngăn ngừa được sự gia tăng của cỏ dại trên bề mặt luống và cả mảnh vườn.

DỄ DÀNG CƠ GIỚI HÓA

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho phép sử dụng máy móc hạng nặng và vẫn có thể cuộn lại đường ống sau khi thu hoạch và bước vào vụ mới.

TỐI ƯU HIỆU NĂNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho phép phân bón được chuyển trực tiếp tới từng gốc cây theo đường dây, góp phần chuyển hóa tối ưu lượng phân và nâng cao năng suất cây trồng.

CẢI THIỆN CƠ CẤU ĐẤT

Hệ thống tưới nhỏ giọt khuyến khích hình thành các mao mạch trong đất giúp đất xốp và rễ cây phát triển tốt hơn.

Share this post