Tag - Articles

Kỹ thuật tưới phun mưa có nên được sử dụng

Kỹ thuật tưới phun mưa được áp dụng trong canh tác cây công nghiệp, rau quả, hoa màu  trên diện tích lớn đem lại năng suất lao động cao do quá trình tưới được tự động hoá, có thể tăng gấp chục lần so với tưới thông thường. Hơn nữa phương pháp này cho phép dùng phân hoá học, các chất khử trùng đã hoà tan trong nước để rải xuống mặt ruộng một cách đều và hiệu quả hơn. Tuy nhiên [...]

Xem tiếp...